Het adres van de Stichting W.H.O.E.:

                                 

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa
De Rozenhaag 7,
7325 EW Apeldoorn.


Tel: 055 - 8 200 200

 

e-mail: info@whoe.nl

Bankrekeningnummer (IBAN): NL53 ABNA 043 24 55 094

t.n.v.Stichting WHOE Apeldoorn


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nr: 08102425