Donateurs

 

De stichting heeft gelukkig ook donateurs.

Dit zijn W.H.O.E.-meelevenden die regelmatig (kwartaal/half jaar of jaar) een flink bedrag overmaken naar onze stichting.

We zijn erg blij met deze mensen omdat we dan jaarlijks een vast bedrag krijgen waarmee we rekening kunnen houden als er een transport gepland wordt.

 

We zouden het zeer op prijs stellen als u ook donateur zou willen worden.

U ontvangt dan onze nieuwsbrief (2 x per jaar) en natuurlijk de verslagen van de transporten. (eventueel beide per e-mail)

Wilt u donateur worden?
(Uw donatie kunt u ook opgeven bij de post “giften” op uw aangifteformulier van de belasting.)

 

Namens  de stichting en de vele hulpbehoevende medemensen die wij dankzij u kunnen voorzien van hulpgoederen:

 

DANK U WEL!!

 

truckwhoe